Γωγούση Αλεξάνδρα

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

2310 260-007

Αριστοτέλους 4, 546 23, Θεσσαλονίκη